PHÁP NGUYÊN BUDDHIST CONGREGATION

1838 COUNTY ROAD 129, PEARLAND, TEXAS 77581

TEL: (281) 992.2921 – Web: chuaphapnguyen.org

 

ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN (2643)

 

Đức Phật ra đời với mục đích giúp người thoát khổ.  “Tất cả do TÂM tạo”. Giáo lư của đạo Phật giúp con người nh́n thấy nguyên nhân của khổ đau (tham, sân, si) và chỉ cho chúng ta con đường đi đến an vui hạnh phúc (từ bi hỷ xả). Chúng ta sẽ cử hành Lễ Tắm Phật để nước cam lồ từ bi của Chư Phật tẩy trừ tai ương, nghiệp chướng cho thân tâm an lạc, t́m thấy hạnh phúc trong hiện tại, mai hậu văng sinh về cơi Phật.

 

Chùa Pháp Nguyên trân trọng kính mời quư Phật tử và thân hũu tham dự.

 

 

Thứ Bảy, May 11, 2019 (7/4 âm lịch)

                   10 AM        : Tuyên Sớ Cầu Siêu - Cầu An – Cúng Tiên Linh

                   12 PM         : Thí Thực

 

Chủ Nhật, May 12, 2019, lúc 10 AM (8/4 âm lịch)

10.00AM    : Đại Lễ Phật Đản

10.15                          : Dâng Lục Cúng

10.45          : Tụng Kinh Khánh Đản

11.00          : Pháp Thoại - Lễ Quy Y – Truyền Giới

11.45           : Lễ Tắm Phật

12.00           : Thọ Trai – Văn Nghệ Cúng Dường

 

 

Nhân đây Chùa xin thông báo Khóa Học Kinh Bắc Truyền sẽ khai giảng ngày Chủ Nhật, May 26, 2019,  lúc 9 AM; sau đó tiếp tục vào mỗi sáng Chủ Nhật suốt mùa an cư và kết thúc ngày Chủ Nhật, July 7, 2019.

 

 

HUỚNG DẪN ĐẾN CHÙA

 

- Từ chợ HongKong 2 (Scarsdale): Đi đuờng Beamer về huớng Galveston. Rẽ phải vào đuờng FM 2351, đi 4 miles (nối dài là đường 129); hay đi 7 đèn, Chùa bên trái số 1838.

- Từ Houston: Đi I-45 South (Galveston). Exit 29: rẽ phải vào đuờng FM 2351 hướng Friendswood, đi 5 miles (nối dài là đường 129); hay đi 8 đèn,  Chùa bên trái số 1838.

- Từ Galveston: Đi I-45 North (Houston). Lấy Exit 29 rẽ trái vào đường FM 2351, hướng Friendswood, đi 5 miles (nối dài là đường 129); hay đi 8 đèn,  Chùa bên trái số 1838.