PHÁP NGUYÊN BUDDHIST CONGREGATION

1838 COUNTY ROAD 129, PEARLAND, TEXAS 77581 - USA

TEL: (281) 992.2921 - Web: www.chuaphapnguyen.org

 

 

ĐẠI LỄ VU LAN

 

Vu Lan là lễ Báo Hiếu, ngày con cháu tưởng nhớ đến công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ, tưởng nhớ đến công đức của tổ tiên ông bà đã đem lại vinh quang cho dòng họ. Để báo đền ân đức này con cháu hết lòng phụng dưỡng cha mẹ hiện tiền; cầu nguyện cho ông bà cha mẹ quá cố; giữ gìn truyền thống văn hóa dân tộc để trao truyền cho các thế hệ con cháu. “Cây có cội, nước có nguồn”: gốc có vững thì cây mới lớn mạnh đươc.

 

 

THỨ BẢY, AUGUST 14, 2021 (7/7 Âm Lịch)

10 AM :      Tuyên Sớ Cầu An, Cầu Siêu - Cúng Chư Tiên Linh

12 PM  :      Thí Thực

 

       CHỦ  NHẬT, AUGUST 15, 2021 (8/7 â.l.)

                   9.45AM:     Phóng Sanh

                   10   AM:     Đại Lễ Vu Lan

                   10.30    :      Tụng Kinh

                   11.15    :      Lễ Quy Y 

                   12.00    :      Thọ Trai

 

Nhân Vu Lan Báo Hiếu, cầu nguyện Cửu Huyền Thất Tổ. Ông bà cha mẹ nhiều đời vãng sanh về cõi Phật. Cha mẹ hiện tiền an vui hạnh phúc. Thiên tai dịch bệnh tiêu tan, thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc.

 

 

                  

HUỚNG DẪN ĐẾN CHÙA

Từ Houston: Đi I-45 South (Galveston). Exit 29: rẽ phải vào đuờng FM 2351 hướng Friendswood, đi thẳng 5,5 miles; hay đi 8 đèn, Chùa bên trái số 1838.

Từ Galveston: Đi I-45 North (Houston). Exit 29, rẽ trái vào đường FM 2351, hướng Friendswood, đi thẳng 5,5 miles; hay đi 8 đèn, Chùa bên trái số 1838.

Từ chợ HongKong 2 (Scarsdale): Đi đuờng Beamer 2 miles về huớng Galveston. Rẽ phải đuờng FM 2351, đi thẳng 4 miles; hay đi 7 đèn, Chùa bên trái số 1838.